Polityka prywatności firmy Anahata sp. z o.o.

Katarzyna Terlecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANAHATA” Katarzyna Terlecka – właściciel platformy Heal Yourself – jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Państwa dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Państwa dane oraz czy i komu je udostępniamy.

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej, na serwerze, a także w komputerach. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.
Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukają Państwo informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Państwa adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo poniżej.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub za pomocą komunikatorów internetowych bądź są Państwo subskrybentami newslettera:

Przetwarzamy Państwa adres korespondencyjny / adres e-mail / identyfikator w komunikatorze internetowym w celu odpowiedzi na list lub wiadomość elektroniczną. W szczególnych przypadkach przetwarzamy również Państwa numer telefonu, o ile wybiorą Państwo taką formę kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja. Dane subskrybentów newslettera usuwamy do 30 dni od otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: kontakt@healyourself.com.pl

Jeśli są Państwo klientami naszych sklepów:

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia i wysyłki towaru tj. : imię i nazwisko, adres zamieszkania/wysyłki, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa sprzedaży pomiędzy stronami oraz art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. uzasadniony interes administratora. Państwa dane udostępniamy procesorom realizującym usługi, z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom upoważnionym z mocy prawa. Dane możemy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym dokonano transakcji, z uwagi na obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości i innych przepisów prawa.

Jeśli są Państwo uczestnikami szkoleń, warsztatów lub medytacji:

Aby mogli Państwo zapisać się oraz uczestniczyć w realizowanych przez nas spotkaniach, niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych w minimalnym zakresie, tj: imię, nazwisko, adres mailowy, czasem numer telefonu.
Dane te przetwarzamy w celu rezerwacji miejsca na zajęciach oraz kontaktu z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych. Zgodę mogą Państwo w każdym momencie wycofać drogą e-mailową, pisząc do nas na adres: kontakt@healyourself.com.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie. Dane osób uczestniczących w zajęciach przetwarzamy przez czas uczestnictwa w zajęciach.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Posiadają Państwo prawo do:
  żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwo dane na postawie uzasadnionego interesu,
 • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozostałe informacje

 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do naszej współpracy, świadczenia usług bądź dostarczenia produktów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
 • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 • Mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych drogą e-mailową pod adresem kontakt@healyourself.com.pl

 

Informacje o cookies

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Platforma Heal Yourself nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron platformy Heal Yourself. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy platformy Heal Yourself mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

8. Operator platformy Heal Yourself informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

Warszawa, 01.03.2021

error: Content is protected !!

Newsletter