Jak możemy wspólnie dokonać zmian i zainspirować Twój zespół?

Oto krótkie podsumowanie tego, jak mogę Cię wesprzeć w odkryciu i skorzystaniu w pełni z potencjału Twojego zespołu.

Coaching/Mentoring

Moje sesje indywidualne to połączenie coachingu i mentoringu.

Prowadzę do zmiany tego, co obecnie klientowi nie służy i wskazuję jak najlepiej wykorzystać jego potencjał w życiu zawodowym.

Dzielę się też swoją wiedzą oraz ponad dwudziestoletnim doświadczeniem z pracy w międzynarodowych korporacjach i w zarządzaniu zespołami oraz wskazuję narzędzia i rozwiązania, które przetestowałam w praktyce.

Wybór konkretnej drogi należy do klienta.

Warsztaty

Prowadzę warsztaty dotyczące: (i) odkrycia potencjału zespołu, (ii) zastosowania Human Design w biznesie, (iii) szeroko rozumianego dobrostanu, oraz  (iv) zarządzania stresem.

Jako była prawniczka, wiem jak ważne są praktyczne rozwiązania. Zresztą sama je uwielbiam!

Dlatego na moich warsztatach koncentruję się na dzieleniu się oraz doświadczaniu przez uczestników konkretnych narzędzi i praktyk, które będą ich wzmacniać w codziennej pracy.

Każdy warsztat jest tworzony przeze mnie tak, aby zaadresował aktualne potrzeby firmy oraz członków jej zespołu.

Zależy mi na przygotowaniu dla Państwa produktu, który spełnia oczekiwania. Dlatego zaczynam od rozmowy na temat celów oraz potrzeb firmy, jak i konkretnych oczekiwań co do efektów współpracy.

Zapraszam do kontaktu.

Analiza Human Design zespołu

Celem analizy Human Design członków zespołu jest wskazanie ich naturalnych talentów, potencjału oraz mocnych i słabszych stron, tak aby zapewnić im optymalny komfort, skuteczność oraz spełnienie w pracy a firmie efektywność oraz harmonię w zespole. 

Coaching/Mentoring

 

Coaching ze mną, to dostosowane do indywidualnych potrzeb sesje, podczas których prowadzę klienta do zmiany tego, co obecnie mu nie służy.

 

Moje sesje zawierają też elementy mentoringowe:

  • dzielę się swoją wiedzą oraz ponad dwudziestoletnim doświadczeniem z pracy w międzynarodowych korporacjach i zarządzania zespołami,
  • wskazuję narzędzia i rozwiązania, które przetestowałam w praktyce i które zmieniły różne etapy mojego zawodowego życia na lepsze.

 

Każda współpraca coachingowo-mentoringowa jest dostosowana do indywidulanych potrzeb.

 

Elementami wspólnymi są:

  • prowadzenie klienta w kierunku poznania i zrozumienia siebie, odkrycia z czego wynikają wyzwania oraz jak może sobie z nimi poradzić

 

  • wskazywanie i dzielenie się różnymi rozwiązaniami, technikami oraz narzędziami, które wesprą klienta w zaadresowaniu istniejącego wyzwania

 

  • moja całkowita uwaga, zaangażowanie oraz wsparcie z poziomu zarówno umysłu jak i intuicji.

 

Na pierwszym spotkaniu ustalamy konkretny cel, długość i pozostałe szczegóły procesu oraz cenę.

Zapraszam do kontaktu.

 

 

Analiza Human Design zespołu

 

Celem analizy Human Design członków zespołu jest wskazanie ich naturalnych talentów oraz potencjału, tak aby zapewnić im optymalny komfort, skuteczność oraz spełnienie w pracy.

 

Analiza prowadzi również do ustalenia optymalnej struktury w firmie, zwiększenia efektywności oraz większej harmonii i lepszej współpracy pomiędzy członkami zespołu.

 

Zależy mi na przygotowaniu dla Państwa produktu, który spełnia oczekiwania.

Dlatego zaczynam współpracę od rozmowy na temat celów, potrzeb oraz oczekiwań firmy co do poszczególnych elementów analizy.

 

W oparciu o wyniki analizy przygotowują raport, który następnie omawiam na spotkaniu. Możliwe są również indywidualne spotkania z członkami zespołu.

 

Zapraszam do kontaktu.

 

error: Content is protected !!

Newsletter