Centrum Woli w Human Design

centrum Woli w Human Design

Co to jest Human Design?

 

Human Design pokazuje jak jesteś genetycznie zaprojektowana do funkcjonowana i jak funkcjonujesz zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym. 

Jest syntezą wiedzy kultur starożytnego wschodu z astrofizyką i budową kodu genetycznego człowieka.

 

W oparciu o Twoja datę urodzenia (godzina, dzień, miesiąc, rok, miejsce) specjalnie zaprojektowany program przygotowuje Twoją indywidulaną mapę Human Design.

Z analizy Twojej mapy Human Design dowiesz się jaką osobą byś była, gdyby nie różnego rodzaju uwarunkowania – np. wychowanie, wpływ autorytetów w Twoim życiu i wpływ środowiska, Twoje doświadczenia oraz przekonania. 

 

Mapa Human Design ma wiele elementów. Między innymi wyróżnia 9 centrów energetycznych. Każde z nich odpowiedzialne jest za inny aspekt Ciebie i Twojej energii. 

W tym poście opowiem Ci o centrum Woli, zwanym przez niektórych centrum Serca albo centrum Ego.

 

Funkcja centrum Woli

Centrum Woli jest jednym z trzech centrów tzw. motorów (obok centrum Emocji i centrum Podstawy).

Ma kształt małego trójkąta i znajdujące się po prawej stronie mapy Human Design. Tuż pod centrum w kształcie diamentu.

  

Centrum to odpowiada przede wszystkim za:

 • siłę woli i motywację
 • poczucie własnej wartości
 • relacje ze światem materialnym, w szczególności pieniędzmi
 • zadbanie o rodzinę, przyjaciół, czy innego rodzaju grupę bliskich Ci ludzi, tzw. plemienia

 

Biologicznie, centrum Woli jest powiązane z sercem, grasicą, żołądkiem i woreczkiem żółciowym.

 

Co znaczy, że Twoje centrum jest zdefiniowane albo niezdefiniowane?

 

Twoja mapa Human Design pokaże Ci, czy Twoje centrum Woli jest zdefiniowane czy też niezdefiniowane albo otwarte.

 

Jeśli centrum jest zdefiniowane (na Twojej mapie HD jest oznaczone kolorem), to masz stały dostęp do jego funkcji a energia tego centrum wypływa z Twojego wnętrza do środowiska. Ruch energii jest z wewnątrz na zewnątrz.

 

Niezdefiniowane albo otwarte centrum (na Twojej mapie HD jest białe), pobiera informacje i energię z zewnątrz do wewnątrz. Oznacza to, że jesteś podatna na wpływ środowiska w zakresie funkcji danego centrum. Możesz mieć tendencję do przyjmowania informacji oraz energii innych osób jak swojej. Takie centrum daje równocześnie potencjał mądrości oraz widzenia ludzi i świata bez przywiązań. 

 

Różnica pomiędzy centrum niezdefiniowanym a otwartym polega na tym, że to pierwsze jest oznaczone na mapie Human Design jako białe, ale przylega do niego jedna albo więcej Bram zdefiniowanych (oznaczonych kolorem). Natomiast centrum otwarte ma wszystkie Bramy przylegające do niego białe (niezdefiniowane).

 

Masz zdefiniowane centrum Woli?

 

Jeśli Twoje centrum Woli jest zdefiniowane, to:

 

 • masz naturalne poczucie własnej wartości
 • potrafisz być przekonująca i przejmować kontrolę w trudnych sytuacjach
 • Twoja silna wola pozwala Ci konsekwentnie dążyć do wyznaczonych sobie celów i dotrzymywać obietnic
 • czasami zapominasz, że centrum Woli pracuje po to, żeby wypoczywać; jeśli nie masz zdefiniowanego centrum Sakralnego (jesteś Projektorem, Manifestorem albo Reflektorem), to siła woli może być dla Ciebie czasami zgubna
 • negocjowanie i ustalanie warunków współpracy, umów oraz wycenianie usług przychodzą Ci z łatwością

 

 

Statystycznie, osoby ze zdefiniowanym centrum Woli stanowią tylko 30% populacji.

 

 

Masz niezdefiniowane albo otwarte centrum Woli?

 

Jeśli Twoje centrum Woli jest niezdefiniowane albo otwarte, to w szczególności:

 

 • możesz mieć problem z poczuciem własnej wartości
 • często porównujesz się do innych i próbujesz udowadniać innym oraz sobie, że jesteś wystarczająco dobra
 • może ci być trudno dotrzymywać obietnic z powodu braku stałego dostępu do silnej woli
 • możesz mieć tendencję do nadmiernego wydawania pieniędzy
 • jeśli Twoje centrum Woli jest niezdefiniowane, możesz często czuć potrzebę udowadniania sobie i innym swojej wartości
 • jeśli Twoje centrum Woli jest otwarte, to możesz nie być w stanie w ogóle uzmysłowić sobie co to znaczy być wartościowym czy godnym

 

Statystycznie, osoby ze niezdefiniowanym centrum Woli stanowią zdecydowaną większość tj. 70% populacji.

 

Tu znajdziesz video z którego dowiesz się jak sobie radzić z wyzwaniami typowymi dla osób mających zdefiniowane albo niezdefiniowane centrum Woli. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o centrach na Twojej mapie Human Design to omawiam je szczegółowo podczas Rozbudowanej Analizy Human Design.

 

Możesz też sprawdzić swój Typ Human Design i otrzymać darmowy raport, który opisuje jego główne cechy. Wystarczy, że wypełnisz formularz na tej stronie pod hasłem „Sprawdź swój Typ Human Design

 

Zobacz także

Uważasz ten tekst za wartościowy?

Udostępnij
Udostępnij
error: Content is protected !!

Newsletter