Czy wiesz dokąd zmierzasz? Centrum Tożsamości w Human Design.

Cz wiesz dokąd zmierzasz. Centrum Tożsamości w Human Design
  • jakie funkcje ma centrum Tożsamości w Human Design
  • z jakimi wyzwaniami spotykają się na co dzień osoby ze zdefiniowanym, otwartym oraz niezdefiniowanym centrum Tożsamości
  • jak w praktyce, często nieświadomie, wpływają na siebie osoby z różną definicją tego centrum

Co mówią Twoje emocje? – centrum splotu słonecznego w Human Design

centrum emocji w Human Design
  • czym różni się odczuwanie emocji przez osoby ze zdefiniowanym centrum emocji od tych z niezdefiniowanym
  • jak podejmować decyzje, jeśli Twoje centrum emocji jest zdefiniowane
  • dlaczego ważne jest, żebyś zaakceptowała swoje fale emocjonalne
  • czy to jest normalne, że czasami czujesz emocje innych bardziej niż swoje

Czy jesteś słyszana?

Czy jesteś słyszana? Centrum gardła w Human Design
  • dlaczego niektóre osoby są słuchane a innym jest trudno przebić się ze swoimi pomysłami
  • co zrobić, żeby być słuchaną
  • czym różni się sposób wypowiedzi osoby mającej zdefiniowane centrum gardła od tej z niezdefiniowanym
error: Content is protected !!

Newsletter